rainbow

Hejmdal/Påbøl Plantage

Projektet omfatter seks vindmøller

KORT OM PROJEKTET


Best Energy A/S indsendte i 2013 i samarbejde med lokale lodsejere ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune omkring opsætning af seks vindmøller.

 

Kommunen vedtog på byrådsmødet den 13. juni 2017 lokalplanen, der muliggjorde opgørelsen af de seks møller.

 

De seks møller blev opført og stod klar ved årsskiftet 2017/2018.

 

Fire af møllerne er solgt til energiselskabet NRGi i Aarhus, mens de sidste to møller er ejet af lokale folk i Ringkøbing-Skjern Kommune samt Best Energy A/S.