rainbow

Projektforløb

Herunder ses et kort gennemgang af et projekt

Best Energy finder en egnet placering for nye energiprojekter og udarbejder forslag til projekt

 

Kommunen har eller udarbejder en overordnet kommuneplan

 

Best Energy udarbejder en Miljøvurderingsrapport

 

Kommunen udarbejder forslag til lokalplan

 

Lokalplansforslaget kommer i offentlig høring

 

Der afholdes informationsmøde for naboer og andre interesserede

 

Lokalplan vedtages

 

Byggetilladelse for energiprojektet udstedes

 

Tilslutningsaftale med det lokale el-net selskab

 

Vejanlæg og energipark etableres

 

Energiparken sættes i drift.

"I takt med at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, der efterspørger energi, vil prisen på olie og gas stige, og da vi allerede om få år ikke længere er selvforsynende med olie og gas, bliver vi helt afhængige af de forholdsvis få lande, der har olien og gassen, hvis vi ikke selv opbygger vores egen energiforsyning. "

 

Tidligere Klima- & Energiminister Lykke Friis (22-06-2010)